Zákonné záložné právo na liste vlastníctva podľa § 15 zák.č.182/1993 Z.z.