Čo všetko je zahrnuté v provízii za nehnuteľnosť?

Sme jedna z mála realitných kancelárii, ktoré sa snažia pre svojho klienta urobiť maximum. Pozrite sa, čo všetko je zarátané v našej provízii. Tvrdíme, že predaj nehnuteľnosti sa nekončí zoznámením predajcu a kupujúceho / prenajímateľa a nájomcu, práve naopak!

Čo je zahrnuté v našej provízii:

  • Sprostredkujeme vám predaj/kúpu vašej nehnuteľnosti.

  • Poradíme vám s hypotékou (v prípade ak nemáte vlastné finančné prostriedky). Naši finanční poradcovia vám odporučia najlepšiu a najlacnejšiu hypotéku, akú vám slovenské banky môžu dať.

  • Postaráme sa o bezpečný a korektný priebeh prevodu vašej nehnuteľnosti.

  • Advokátska kancelária dohliadne na vašu nehnuteľnosť po právnej stránke, vyhotoví kúpno-predajnú zmluvu a ostatnú dokumentáciu potrebnú na úspešné dokončenie vášho obchodného prípadu.

  • Všetku dokumentáciu potrebnú na ukončenie obchodu (záložné zmluvy, kúpno–predajné zmluvy, návrhy na vklad záložného práv, návrhy na vklad vlastníckeho práva kúpno–predajných zmlúv, potvrdenie o bezdĺžnosti na byte...) zanesieme na kataster nehnuteľností.

  • Zaplatíme potrebné kolky za vklad vlastníckeho práva na katastri.

  • Povinné hypotekárne poplatky, poplatky u notára, poplatky na bytovom družstve a ostatné si hradia v plnej výške zúčastnené strany. Pri vyšších províziách je možnosť uhradenia jednotlivých poplatkov na základe spoločnej dohody.

Vyššie zmienené úkony sú stále na spoločnej dohode medzi kupujúcim či predávajúcim a realitnou kanceláriou. Realitná kancelária si vyhradzuje právo upraviť rozsah úkonov, ktoré vykoná v rámci konkrétneho obchodného prípadu, a to v prípade nízkej provízie.

V prípade, ak máte záujem o služby našej realitnej kancelárie kontaktujte nás e-mailom na info@diamondreality.sk alebo využite jeden z našich kontaktov.