Financie a hypotekárny úver

Väčšina našich klientov potrebuje na kúpu nehnuteľnosti hypotekárny úver. Dokonca niektorí klienti ešte nemajú vyhliadnutú nehnuteľnosť, ale potrebujú vedieť, ako by prípadný nákup nehnuteľnosti mohli financovať. Služby nášho hypotekárneho a finančného centra sú pre našich klientov bezplatné. Klienta, ktorý má záujem o kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom našej spoločnosti Diamond Reality odporučíme nášmu špecialistovi, s ktorým spolupracujeme v oblasti finančníctva, a ktorý nám určí bonitu daného klienta a navrhne mu optimálne riešenie jeho finančnej situácie.

V súčasnosti pôsobí na slovenskom bankovom trhu osem hypotekárnych bánk, ponúkajúcich niekoľko typov hypotekárnych produktov, ktoré sa navzájom odlišujú základnými a osobitnými podmienkami. Orientovať sa v tomto prostredí, nie je vždy jednoduché a často krát si to vyžaduje nielen znalosť problematiky, ale aj dostatočný časový priestor. Cieľom nášho porovnania je, na základe vami zadaných parametrov úveru, porovnať pre vás jednotlivé hypotekárne produkty na základe výšky ich úrokovej sadzby, mesačnej anuitnej splátky, spracovateľského poplatku a celkových nákladov úveru a pomôcť vám tak jednoduchým a rýchlym spôsobom orientovať sa v tomto prostredí.

Na Slovensku je mnoho bankových a nebankových inštutúcií, ktoré poskytujú finančné prostriedky napríklad na tieto účely:

 • kúpy bytu,
 • kúpy domu,
 • kúpu rozostavaného domu,
 • kúpy pozemku,
 • kúpy nebytového priestoru,
 • vyplatenia iného úveru,
 • konsolidácie viacerých spotrebných úverov a úverov založených nehnuteľnosťou,
 • kúpy čohokoľvek založením nehnuteľnosti v prípade bezúčelového úveru.

Každá banka má svoje špecifické podmienky pri dokladovaní príjmu a zabezpečení daného úveru a preto sa vám prostredníctvom nášho hypotekárneho špecialistu budeme snažiť vybrať tú najvhodnejšiu alternatívu.

V skratke o hypotékach:

Hypotéka pre mladých - úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, charakterizovaný v Zákone o bankách ako:

 • úver s dobou splatnosti od 4 do 30 rokov
 • poskytovaný za účelom nadobudnutia, výstavby a rekonštrukcie nehnuteľnosti
 • maximálne vo výške 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, maximálne 50.000 EUR
 • s možnosťou zníženia úrokovej sadzby na obdobie maximálne 5 rokov o štátny príspevok pre mladých, v súčasnosti vo výške 2%, a príspevok banky, v súčasnosti vo výške 1%; pre fyzické osoby vo veku od 18 do 35 rokov; v prípade jednotlivcov s priemerným hrubým mesačným príjmom za predchádzajúci kalendárny rok nie vyšším ako 1,3 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred podaním žiadosti o úver, pričom pre žiadosti o úver podané v 3. štvrťroku 2014 maximálne 1 067,30 EUR; v prípade manželov s priemerným hrubým mesačným príjmom za predchádzajúci kalendárny rok nie vyšším ako 2,6 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred podaním žiadosti o úver, pričom pre žiadosti o úver podané v 3. štvrťroku 2014 maximálne 2 134,60 EUR

Účelová hypotéka - úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, poskytovaný hypotekárnymi bankami v zmysle ich základných a osobitných podmienok poskytovania úverov (nie v zmysle Zákona o bankách) ako:

 • úver s dobou splatnosti od 1 do 30 rokov
 • poskytovaný za účelom nadobudnutia, výstavby, rekonštrukcie nehnuteľnosti a za účelom splatenia úverov, poskytnutých na vyššie uvedený účel
 • maximálne vo výške 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti

Bezúčelová hypotéka - úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, poskytovaný hypotekárnymi bankami v zmysle ich základných a osobitných podmienok poskytovania úverov (nie v zmysle Zákona o bankách) ako:

 • úver s dobou splatnosti od 1 do 20 rokov
 • poskytovaný bez potreby dokladovania účelu
 • maximálne vo výške 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti

Hypotekárny úver - úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, charakterizovaný v Zákone o bankách ako:

 • úver s dobou splatnosti od 4 do 30 rokov
 • poskytovaný za účelom nadobudnutia, výstavby, rekonštrukcie nehnuteľnosti a za účelom splatenia hypotekárnych a nehypotekárnych úverov, poskytnutých na vyššie uvedený účel
 • maximálne vo výške 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti
 • s možnosťou každoročného zníženia úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti úveru o štátny príspevok, v súčasnosti

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom finančného alebo hypotekárneho poradenstva nás neváhajte kontaktovať buď e-mailom na hypo@diamondreality.sk alebo využite jeden z našich kontaktov.