Potrebné dokumenty k predaju nehnuteľnosti

V prípade predaja nehnuteľnosti cez našu realitnú kanceláriu odporúčame klientom, aby si pripravili dokumenty spomínané nižšie v texte, nakoľko sa tým proces úspešného zobchodovania nehnuteľnosti výrazne urýchli. Samotný predaj nehnuteľnosti zverte do rúk profesionálnej realitnej kancelárií, aby ste minimalizovali riziká prevodu nehnuteľnosti

Predstavujeme Vám dokumenty, ktoré Vám pomôžu k bezproblémovému predaju nehnuteľnosti. Dokumenty sa nerozlišujú pri predaji nehnuteľnosti v Košiciach, Bratislave alebo kdekoľvek inde na Slovensku.

Predaj rodinného domu:

  • List vlastníctva spôsobilý na právne úkony ( aktuálny zabezpečíme )
  • Geometrický plán
  • Kópiu z katastrálnej mapy ( aktuálnu zabezpečíme )
  • Stavebné povolenie
  • Stavebné plány
  • Kolaudačné rozhodnutie
  • Znalecký posudok

Predaj bytu:

  • List vlastníctva spôsobilý na právne úkony ( aktuálny zabezpečíme )
  • Kópiu katastrálnej mapy ( aktuálnu zabezpečíme )
  • Zmluvu o prevode bytu do vlastníctva
  • Znalecký posudok

Prevod členských práv a povinností družstevného bytu:

  • Všetky kópie dokumentov podpísané a vydané príslušným bytovým družstvom užívateľom
  • Pôdorys bytu

Predaj pozemku:

  • Územnú plánovaciu informáciu, tzv. ÚPI ( nie staršiu ako jeden rok )
  • Kópiu katastrálnej mapy
  • Bonitované pôdno-ekologické jednotky BPEJ ( ak sa jedná o pozemok mimo zastavného územia obce, tzv. „extravilán“ obce. Na LV sa označuje číslovkou 2 )
  • List vlastníctva spôsobilý na právne úkony ( aktuálny zabezpečíme )

Pozor! V prípade, ak sa jedná o viac ako dvoch predávajúcich predmetnej nehnuteľnosti, je dobré, aby ostatní predávajúci splnomocnili niekoho ( najlepšie jedného z predávajúcich ) na to, aby ich zastupoval pri predaji nehnuteľnosti. Plnomocenstvo pre predaj nehnuteľnosti je možné upraviť ( zúžiť ) podľa potrieb a vôle splnomocniteľa. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený. Naopak, podpis splnomocnenca nemusí byť úradne osvedčený.

Väčšinu z vyššie spomínaných dokumentov si nevyžaduje zákon k samotnému predaju/prevodu nehnuteľnosti, ale je dobré aby ste ich mali a aby ste ich vedeli poskytnúť potenciálnemu kupujúcemu.

Autor článku:

Lukáš Sopko,

realitný maklér a konateľ realitnej kancelárie Diamond Reality, s.r.o. so sídlom v Košiciach / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk