Čo musí obsahovať návrh na vklad do katastra nehnuteľností?

Subscribe to RSS - Čo musí obsahovať návrh na vklad do katastra nehnuteľností?