Trhová cena nehnuteľnosti a jej určenie

Realitná kancelária Diamond Reality, s.r.o. vám na požiadanie po následnej obhliadke vašej nehnuteľnosti vystaví potvrdenie o jej trhovej cene. Potvrdenie nie je klasickým súdno - znaleckým posudkom, ale vystavuje sa väčšinou pre dedičské konania, majetkové vysporiadanie, rozvody, súdne spory a podobne.

Aktuálna trhová cena sa nestanovuje tzv. všeobecnou cenou podľa tabuliek, ale porovnávacou metódou a sledovaním cien nehnuteľností danej lokality. Trhovú cenu by sme mohli jednoducho určiť základnou ekonomickou veličinou a to ponukou - dopytom.

Suma za odhad trhovej ceny a postup jej realizácie:

Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti sa dá vykonať aj bez osobnej obhliadky a to na základe Vami poskytnutých informácií a nazretím do listu vlastníctva. Cena odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti je v tomto prípade vo výške: 50,- €. V prípade, ak je nutná osobná obhliadka nehnuteľnosti pretože nie je iným spôsobom možné stanoviť odhad trhovej ceny nehnuteľnosti je poplatok za takýto úkon vo výške 100,- € + cestovné náklady. Ak je odhad trhovej ceny nehnuteľnosti presahujúci sumu 350.000,- €, alebo sa jedná o rozsiahlu nehnuteľnosť, tak v takomto prípade je úkon spoplatnený percentuálnym vyjadrením a to 2,5% + cestovné náklady z výšky odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti.

V prípade, ak máte záujem zistiť aktuálnu cenu nehnuteľnosti v danej lokalite, kontaktujte nás prosím a náš maklér Vás bude obratom kontaktovať.

Chcem oceniť nehnuteľnosť

Znalecký posudok Košice

Klient v postavení kupujúceho má možnosť rozhodnúť sa, či si dá ohodnotiť nehnuteľnosť znaleckým posudkom, ktorý vypracuje interný znalec priamo z banky, alebo si vyberie tzv. externého znalca. Ohodnotenie externým znalcom je pre klientov vo väčšine prípadov výhodnejšie, a to z dôvodu, že znalca si vyberá samotný klient. Samotný znalecký posudok je potrebný na posúdenie hodnoty pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne. Doba samotného vypracovania je približne 3 - 4 dni, avšak všetko závisí od zdokladovania podkladov, ktoré sú nutnou súčasťou znaleckého posudku.

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku na byt:

  • Kópia katastrálnej mapy
  • Doklad o veku stavby
  • List vlastníctva
  • Pôdorys bytu
  • Doklad o nadobudnutí bytu

Cena znaleckého posudku pre Košice:

  • Cena za znalecký posudok 1-izbového a 2-izbového bytu sa pohybuje v sume okolo 140 EUR,
  • Cena za znalecký posudok pre byty 3-izbové a 4-izbové sa pohybuje v sume okolo 160 EUR,
  • Cena za znalecký posudok pre byty 5 a viac-izbové sa pohybuje v sume okolo 220 EUR,
  • Cena za znalecký posudok pre domy, chaty alebo chalupy a pohybuje v sume okolo 300 EUR

Uvedené ceny sú len orientačné a môžu sa meniť v závislosti od konkrétnej nehnuteľnosti, ktorá bude premetom znaleckého posudku. Prostredníctvom našej realitnej kancelárie vám sprostredkujeme znalca, ktorý je akceptovaný bankou v ktorej si vyberiete úver na financovanie nehnuteľnosti. V prípade, ak máte záujem o vypracovanie kvalitného znaleckého posudku, tak nam napíste na sopko@diamondreality.sk, alebo nam zavolajte na telefónne číslo: 0902 198 170.