Trhová cena nehnuteľnosti a jej určenie

Realitná kancelária Diamond Reality vám na požiadanie po následnej obhliadke vašej nehnuteľnosti vystaví potvrdenie o jej trhovej cene. Potvrdenie nie je klasickým súdno - znaleckým posudkom, ale vystavuje sa väčšinou pre dedičské konania, majetkové vysporiadanie, rozvody, súdne spory a podobne.

Aktuálna trhová cena sa nestanovuje tzv. všeobecnou cenou podľa tabuliek, ale porovnávacou metódou a sledovaním cien nehnuteľností danej lokality. Trhovú cenu by sme mohli jednoducho určiť základnou ekonomickou veličinou a to ponukou - dopytom. Trhové ocenenie je zvyčajne vyhotovené na jednej strane A4(1500 znakov vrátane medzier).

Suma za odhad trhovej ceny a postup jej realizácie:

Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti sa dá vykonať aj bez osobnej obhliadky a to na základe Vami poskytnutých informácií a nazretím do listu vlastníctva. Cena odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti je v tomto prípade vo výške: 150,- €. V prípade, ak je nutná osobná obhliadka nehnuteľnosti pretože nie je iným spôsobom možné stanoviť odhad trhovej ceny nehnuteľnosti je poplatok za takýto úkon vo výške 200,- €. Ak je odhad trhovej ceny nehnuteľnosti presahujúci sumu 350.000,- €, alebo sa jedná o rozsiahlu nehnuteľnosť, tak v takomto prípade je úkon spoplatnený percentuálnym vyjadrením. K samotnej cene je potrebné ešte pripočítať cestovné náklady.

V prípade, ak máte záujem zistiť aktuálnu cenu nehnuteľnosti v danej lokalite, kontaktujte nás prosím a náš maklér Vás bude obratom kontaktovať.

Chcem oceniť nehnuteľnosť