Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Ako požiadať o vrátenie správneho poplatku z katastra?

Pridané: 1.11.2021

Katastre sú za posledné roky čoraz viac zahlcované konaniami, ktoré v mnohých prípadoch nedokážu vyriešiť v zákonom stanovenej lehote. Stáva sa, že namiesto povolenia vkladu kúpnej zmluvy v štandardnom konaní nerozhodne kataster do 30 dní (od podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností), ale až o niekoľko dní či týždňov neskôr. Podľa informácií ktoré mám sa dokonca stáva, že kataster povolí vklad vo výnimočných prípadoch s oneskorením o niekoľko mesiacov. Pokiaľ však kataster v zákonom stanovenej lehote nerozhodne, máte právo žiadať o vrátenie správneho poplatku v plnej výške.

V § 10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch je uvedené, že správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán a) odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu, b) odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu alebo c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.

Lehoty a správne poplatky:

  • Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Správny poplatok je vo výške 66 eur, v prípade elektronického podania 33 eur.
  • Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní odo dňa jeho doručenia. Správny poplatok je vo výške 66 eur, v prípade elektronického podania 33 eur.
  • Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Správny poplatok je v tomto prípade vo výške 266 eur, v prípade elektronického podania 133 eur.

Podanie žiadosti.

Je to pomerne jednoduchý úkon, ktorý budete vedieť zrealizovať bez špeciálnych znalostí týkajúcich sa katastra. Kataster upovedomuje o povolení vkladu účastníkov konania doručením rozhodnutia. V tomto rozhodnutí nájdete dátum podania návrhu a taktiež aj deň jeho rozhodnutia. Pokiaľ teda kataster nerozhodol o návrhu v zákonom stanovenej lehote, môžete podať žiadosť o vrátenie správneho poplatku.

V žiadosti uvediete údaje poplatníka (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, mail, telefonický kontakt). Ďalej označíte konkrétny Okresný úrad - Katastrálny odbor, ktorému adresujete žiadosť a odvoláte sa na dátum podania a dátum rozhodnutia vo veci. Opíšete nehnuteľnosť, ktorá bola predmetom konania a uvediete v akej výške bol uhradený správny poplatok. Napíšete číslo účtu kam vám má byť suma uhradená a takto vyplnenú žiadosť podáte osobne na podateľni príslušného katastra, alebo žiadosť pošlete poštou.

Správny poplatok vám (s ohľadom na moje skúsenosti) bude vrátený približne do 30 až 60 dní od podania žiadosti. Myslite však aj na to, že nárok na vrátenie poplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený. Po tejto lehote vám už nebude správny poplatok vrátený aj naprike tomu, že by ste žiadosť podali.


Autor článku:

MGR. LUKÁŠ SOPKO, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk /

Žiadosti

ziadost-o-vratenie-spravneho-poplatku.odt (7.53 kB)  Otvoriť Stiahnuť
ziadost-o-vratenie-spravneho-poplatku.pdf (110.38 kB)  Otvoriť Stiahnuť
Rezidencia Krásna