Právne služby

Samotná kúpa nehnuteľnosti nie je triviálnou záležitosťou. Fakt, že zväčša ide o pomerne veľkú investíciu spojenú s mnohými rizikami, ktoré pri kúpe vysnívanej nehnuteľnosti môžu vyvstať odporúčame, aby ste takúto transakciu a jej samotný postup odkonzultovali s profesionálnou realitnou kanceláriou, ktorá spolu s dobrým advokátom navrhne optimálne riešenie. Preto je nevyhnutné oboznámiť pred samotným prevodom nehnuteľnosti zmluvné strany, akým spôsobom bude samotný prevod prebiehať a aké údaje potrebuje realitná kancelária od predávajúceho resp. kupujúceho k rýchlemu a bezpečnému prevodu.

Zabezpečenie advokátskou kanceláriou.

Právne služby vám zabezpečíme prostredníctvom advokátskej kanceláriie, ktorá nám zabezpečuje komplexný právny servis pri vyhotovovaní kúpnych zmlúv, zmluvy o budúcich zmluvách a iných právnych dokumentoch, ktoré sú potrebné pre konkrétne obchodné prípady.

Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu vo výške 1 500 000 EUR. V advokátskej kancelárii zabezpečujúcej právne sluzby renomovaný advokát s dlhoročnou praxou.

Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom okrem zamerania sa na právo nehnuteľnostií aj právne služby v rôznych odvetviach, najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a trestného práva.

Pokiaľ máte záujem o vypracovanie akýchkoľvek scudovacích či nájomných zmlúv, alebo si chcete nechať vypracovať inú zmluvnú dokumentáciu - kontaktujte nás na info@diamondreality.sk, alebo nám zavolajte na tel číslo 0902 266 662.

Samotná realitná kancelária Diamond Reality nevykonáva právne služby. Právne služby pre realitnú kanceláriu realizuje externá advokátska kancelária.