Zmluva o prevode členských práv a povinností v bytovom družstve