Kontaktujte nás...

Realitná kancelária Diamond Reality
Moldavská cesta č.6
040 11, Košice
1. poschodie (vľavo)

E-mail: info@diamondreality.sk
Mobil: 0902 266 662
Otváracie hodiny: Pon. - Pia.: 09:00 - 18:00

Realitná kancelária Košice

Fakturačné údaje

Realitná kancelária Diamond Reality, s.r.o.
Moldavská cesta č.6
040 11, Košice

IČO: 50 846 604
DIČ: 2120505299

IBAN: SK41 0900 0000 0051 2984 8339
Účet vedený: SLSP, a.s.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka číslo: 41368/V.

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, alebo inzercie nehnuteľnosti iba spoločnosti Realitná kancelária Diamond Reality s.r.o. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca/spolupracovníka alebo kupujúceho/predávajúceho alebo nájomcu/prenajímateľa, pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie a pre účely predaja/kúpy/prenájmu/nájmu nehnuteľnosti, a to podľa toho na aký účel tieto údaje posielam.

Máte otázky? Napíšte nám...