Odkúpenie vašej nehnuteľnosti

Odkúpenie vašej nehnuteľnosti riešime v rámci celého Košického kraja,a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet klienta do 48 hodín od podpisu kúpnej zmluvy.

Odkúpime od vás aj zadĺžené nehnuteľnosti, na ktorých viazne hypotéka, dlžoba voči nebankovej inštitúcii, exekúcia alebo iné inštitúcie či fyzické osoby.

Výkup nehnuteľnosti - postup

  1. Pripravte si všetky dostupné informácie, ktoré súvisia s vašou nehnuteľnosťou a ktoré budeme potrebovať pre bezpečný výkup Vašej nehnuteľnosti.

  2. V prípade, ak sú na danej nehnuteľnosti dlžoby na nájomnom, exekúcie, dlžoby v nebankových inštitúciách alebo iné pozdĺžnosti, je dobré dopredu si pripraviť všetky potrebné dokumenty ohľadne výšky vášho zadĺženia a následne nás potom kontaktujte telefonicky alebo mailom, prípadne nás navštívte osobne na Moldavskej ceste č.6 v Košiciach.

  3. My osobne prídeme pozrieť vami ponúknutú nehnuteľnosť a priamo na mieste si náš pracovník prezrie všetky dokumenty, ktoré máte k dispozícii a ponúkne vám sumu, za ktorú vašu nehnuteľnosť odkúpime.

  4. V prípade, ak budete súhlasiť s nami ohodnotenou cenou, navštívite nás v našej kancelárii a uzavrieme medzi nami Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde konkrétne uvedieme všetky podmienky kúpy, vyrovnáme prípadné dlžoby na danej nehnuteľnosti a kúpnu cenu vám vyplatíme v hotovosti, alebo prevodom na váš účet.

  5. Ak budete potrebovať náhradné bývanie, zabezpečíme vám ho.

Samotný výkup nehnuteľnosti sa realizuje pod prísnym dohľadom advokáta, ktorý určí a navrhne optimálny spôsob takéhoto úkonu.

Všetky právne náležitosti súvisiace s predajom zabezpečíme MY a takisto zaplatíme všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti.

Viac o výkupe nehnuteľnosti zistíte tu: https://www.diamondreality.sk/clanky/vykup-nehnutelnosti-kosice

V prípade, ak máte záujem o odkúpenie vašej nehnuteľnosti, napíšte na sopko@diamondreality.sk, alebo zavolajte na telefónne číslo: 0902 198 170.