Podnikanie v realitách formou franchisingu (franšízingu)

Spoločnosť Diamond Reality patrí medzi najväčšie realitné kancelárie na Slovensku, a preto sa rozhodla poskytnúť svoj úspešný projekt podnikania v realitách aj ostatným maklérom, realitným kanceláriám či iným záujemcom, ktorí sa rozhodli vyskúšať podnikanie v realitách pod úspešnou a silnou značkou.

Čo je franchíza ?

Je to overená metóda zarábania peňazí, ktorú s úspechom používajú tisícky podnikateľov na celom svete. Slovo "franchising"  by sme mohli do slova preložiť ako "byť slobodný". Teda už zo samotného názvu je zrejmé, že sa jedná o podnikanie, ktoré poskytuje franšizistovi (nadobúdateľovi franšízovej licencie) slobodu a voľnosť v podnikaní. Tento model dovoľuje podnikať v danom odbore bez počiatočných znalostí, bez dlhého získavania skúsenosti a praxe, znižuje riziko krachu a optimalizuje výdavky pre začínajúceho podnikateľa. Dovoľuje používať obchodné meno poskytovateľa franchisingu a jeho ochranné známky, licencie, interný prevádzkový systém a postupy. Vo všeobecnosti podnikanie formou franšízingu prináša možnosť pre samostatné podnikanie pod silnou značkou. Franšízistovi prináša možnosť využívania know-how a skúsenosti silného partnera v danom podnikaní, a tým pádom elimináciu možných rizík, ktoré by frnašízista pri svojpomocnom podnikaní mohol na začiatku zažiť.

Franchising na Slovensku

Franchising je marketingový podnikateľský systém, v ktorom si v postavení ako franchisant kúpite licenciu, od iného podnikateľa, ktorý sa nazýva franchisor. Bohužiaľ na Slovensku sa o systéme franchisingu veľa nehovorí. Niektoré zahraničné realitné kancelárie – franšízy sa snažia svoje postupy aplikovať do praxe aj u nás. Niktorým franchizingovým spoločnostiam sa to podarí, no sú i také, ktoré majú obrovský problém presadiť sa na trhu, a to hlavne v dôsledku predraženej licencie. Preto sme v Diamond Reality prišli na nový spôsob franchisingu a ten Vám chceme v skratke predsaviť.

Franchisová zmluva

Franchisová zmluva nemá presné označenie v právnom poriadku. Teda jej samotnou výhodou aj kvôli spomínanej absencii v zákone je, že poskytuje voľnosť pre franchisora a franchisanta ako nastaviť vzťahy a upraviť ich vo franchisovej zmluve. Z praxe môžeme potvrdiť, že právny poriadok v dnešnej podobe na Slovensku vychádza takémuto typu zazmluvnenia v ústrety, a teda aj to je jednou z výhod podnika v porovnaní s iným typom podnikania. Nad rámec toho môže franchisová zmluva obsahovať prípadne aj ustanovenia, ktoré sa môžu týkať zmluvných postihov a zabezpečenia pohľadávok franchisora voči franchisantovi. Samotný systém franchisingu je využívaný v rôznych odvetviach a sférach biznisu, a preto postavenie strán franchisora a franchisanta, nie je skoro nikdy rovnaké a teda franchisovú zmluvu nie je jednoduché vytvoriť univerzálne.

Prečo franšíza s Diamond Reality?

 • sme najvýhodnejšia franšíza na trhu,
 • zabezpečíme vám marketing vo vašej lokalite,
 • žiadne povinné poplatky za úvodné školenia,
 • máme interný systém na vysokej úrovni,
 • dáme vám bezplatný export na desiatky realitných portálov,
 • know-how, ktoré je overené a funguje,
 • uznávané meno,
 • spolupracujeme s najlepšími odborníkmi ako sú súdni znalci, notári, geodeti, hypotekárni špecialisti...
 • máme interného právnika na vypracovanie zmlúv a dokumentov,
 • v prípade dohody, vám dáme exkluzivitu na vašu lokalitu,
 • sme členom Realitnej únie SR,
 • máme niekoľko poboček po celom Slovensku,
 • poskytneme vám vzory dokumentov a užitočné manuály potrebné k realitnej činnosti,
 • obdržíte prístup k súkromnej inzercii predávajúcich(tzv. realitný monitor),
 • a veľa ďalších výhod

Čo musíte urobiť Vy?:

 • Otvoriť si živnosť alebo s.r.o.,
 • Nepoškodzovať dobré meno Diamond Reality,
 • Dodržiavať etický kódex spoločnosti,
 • Platiť si kanceláriu a vybrať si jej miesto,

Výhody oproti konukrencii:

 • Jednoduchý a efektívny interný systém,
 • Metódy a postupy, ktoré máme odskúšané a fungujú,
 • Žiadne platenie licencie, ktorá je vo väčšine franšízových realitných kancelárií na Slovensku predražená a nekorešponduje s jej reálnou hodnotou,
 • Advokát,
 • Export na realitné portály, ktoré na Slovensku majú najväčšiu odozvu a mnoho ďalšieho ...

My sa už postaráme o všetko ostatné ...

Viac informácií o podnikaní formou franchisingu nájdete v týchto odkazoch: odkaz č. 1, odkaz č. 2, odkaz č. 3, odkaz. č. 4, odkaz č. 5, odkaz č. 6, odkaz č. 7, odkaz č. 8, odkaz č. 9, odkaz č. 10, odkaz č. 11.

Pokiaľ ste sa rozhodli podnikať bez rizika, vo vlastnom a sami na seba, tak nás neváhajte kontaktovať na sopko@diamondreality.sk, alebo nám priamo zavolajte na 0902 198 170. Všetky konkrétne podmienky spolupráce vám radi vysvetlíme pri osobnom stretnutí.