Podnikanie v realitách formou franchisingu (franšízingu)

Spoločnosť Diamond Reality patrí medzi najväčšie realitné kancelárie na Slovensku, a preto sa rozhodla poskytnúť svoj úspešný projekt podnikania v realitách aj ostatným maklérom, realitným kanceláriám či iným záujemcom, ktorí sa rozhodli vyskúšať podnikanie v realitách pod úspešnou a silnou značkou.

Čo je franchíza ?

Je to overená metóda zarábania peňazí, ktorú s úspechom používajú tisícky podnikateľov na celom svete. Slovo "franchising"  by sme mohli do slova preložiť ako "byť slobodný". Teda už zo samotného názvu je zrejmé, že sa jedná o podnikanie, ktoré poskytuje franšizistovi (nadobúdateľovi franšízovej licencie) slobodu a voľnosť v podnikaní. Tento model dovoľuje podnikať v danom odbore bez počiatočných znalostí, bez dlhého získavania skúsenosti a praxe, znižuje riziko krachu a optimalizuje výdavky pre začínajúceho podnikateľa. Dovoľuje používať obchodné meno poskytovateľa franchisingu a jeho ochranné známky, licencie, interný prevádzkový systém a postupy. Vo všeobecnosti podnikanie formou franšízingu prináša možnosť pre samostatné podnikanie pod silnou značkou. Franšízistovi prináša možnosť využívania know-how a skúsenosti silného partnera v danom podnikaní, a tým pádom elimináciu možných rizík, ktoré by frnašízista pri svojpomocnom podnikaní mohol na začiatku zažiť.

Franchising na Slovensku

Franchising je marketingový podnikateľský systém, v ktorom si v postavení ako franchisant kúpite licenciu, od iného podnikateľa, ktorý sa nazýva franchisor. Bohužiaľ na Slovensku sa o systéme franchisingu veľa nehovorí. Niektoré zahraničné realitné kancelárie – franšízy sa snažia svoje postupy aplikovať do praxe aj u nás. Niktorým franchizingovým spoločnostiam sa to podarí, no sú i také, ktoré majú obrovský problém presadiť sa na trhu, a to hlavne v dôsledku predraženej licencie. Preto sme v Diamond Reality prislšli na nový spôsob franchisingu a ten Vám chceme v skratke predsaviť.

Franchisová zmluva

Franchisová zmluva nemá presné označenie v právnom poriadku. Teda jej samotnou výhodou aj kvôli spomínanej absencii v zákone je, že poskytuje voľnosť pre franchisora a franchisanta ako nastaviť vzťahy a upraviť ich vo franchisovej zmluve. Z praxe môžeme potvrdiť, že právny poriadok v dnešnej podobe na Slovensku vychádza takémuto typu zazmluvnenia v ústrety, a teda aj to je jednou z výhod podnika v porovnaní s iným typom podnikania. Nad rámec toho môže franchisová zmluva obsahovať prípadne aj ustanovenia, ktoré sa môžu týkať zmluvných postihov a zabezpečenia pohľadávok franchisora voči franchisantovi. Samotný systém franchisingu je využívaný v rôznych odvetviach a sférach biznisu, a preto postavenie strán franchisora a franchisanta, nie je skoro nikdy rovnaké a teda franchisovú zmluvu nie je jednoduché vytvoriť univerzálne.

Prečo franšíza s Diamond Reality?

 • Sme najvýhodnejšia franšíza na trhu
 • Zabezpečíme marketing vo vašej lokalite,
 • Podnikanie vo SVOJOM a na SEBA,
 • Žiadne povinné poplatky za úvodné školenia,
 • Interný systém na vysokej úrovni,
 • Interný advokát na vypracovanie zmlúv,
 • Bezplatný export na desiatky realitných portálov(ako jediný na SR!!!!!),
 • Know-how, ktoré je overené a funguje,
 • Uznávané meno,
 • Garanciu úspešnosti,
 • Možnosť splniť si svoje ciele a predsavzatia,

Čo musíte urobiť Vy?:

 • Otvoriť si živnosť alebo s.r.o.,
 • Nepoškodzovať dobré meno Diamond Reality,
 • Dodržiavať etický kódex spoločnosti,
 • Platiť si kanceláriu a vybrať si jej miesto,

Výhody oproti konukrencii:

 • Jednoduchý a efektívny interný systém,
 • Metódy a postupy, ktoré máme odskúšané a fungujú,
 • Žiadne platenie licencie, ktorá je vo väčšine franšízových realitných kancelárií na Slovensku predražená a nekorešponduje s jej reálnou hodnotou,
 • Advokát,
 • Export na realitné portály, ktoré na Slovensku majú najväčšiu odozvu a mnoho ďalšieho ...

My sa už postaráme o všetko ostatné ...

Viac informácií o podníkaní v realitách nájdete na stránke: https://www.diamondreality.sk/clanky/franchising-realitna-kancelaria

Pokiaľ ste sa rozhodli podnikať bez rizika, vo vlastnom a sami na seba, tak nás neváhajte kontaktovať na sopko@diamondreality.sk, alebo nám priamo zavolajte na 0902 198 170. Všetky konkrétne podmienky spolupráce vám radi vysvetlíme pri osobnom stretnutí.