spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

Prevod nehnuteľnosti v piatich bodoch

Pridané: 18.6.2021

Pod pojom prevod nehnuteľnsoti sa rozumie predaj, darovanie alebo zámena vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V praxi našej realitnej kancelárie však ide predovšetkým o predaj nehnuteľnosti, a preto sa budem venovať v nasledujúcich riadkoch hlavne tejto problematike. Uvediem základné body, ktorými si prechádzam so svojimi klientmi od zabezpečenia dokumentácie, cez správne nastavenie kúpnej zmluvy až po odovzdanie nehnuteľnosti novému vlastníkovi.

1. Zabezpečenie dokumentov

Je potrebné zabezpečiť a zozbierať všetky dokumenty potrebné na prípravu kúpnej zmluvy, poprípade dokumenty, ktoré súvisia s poskytnutím hypotekárneho úveru (ak kupujúci financuje nehnuteľnosť pomocou hypotekárneho úveru).

2. Rokovanie Klient / Maklér / Právnik

Po tom ako sme zabezpečili a zozbierali všetky potrebné dokumenty a overili ich pravosť, je potrebné určiť, akým spôsobom sa ďalej obchod bude vyvíjať, resp. určí sa optimálny spôsob prevodu nehnuteľnosti ako pre kupujúceho, tak i pre predávajúceho. Aj keď je predaj v našej kancelárii na dennom poriadku, snažíme sa byť maximálne opatrní, aby sme eliminovali možné riziká, ktoré môžu nastať. Všetky špecifiká prevodu nehnuteľnosti konzultujeme s advokátom, ktorý ich zapracuje do kúpnej zmluvy.

3. Podpis kúpnej zmluvy.

Po dojednaní si všetkých pripomienok a po tom, ako sme sa dohodli na znení kúpnej zmluvy, nám advokát vyhotoví kúpnu zmluvu so všetkým, čo musí zo zákona kúpna zmluva obsahovať. Následne sa zmluvné strany a maklér dohodnú na termíne podpisu kúpnej zmluvy. V prípade, že je nehnuteľnosť, ktorú predávame predmetom zabezpečenia, v deň podpisu kúpnej zmluvy podpisujeme aj tzv. záložnú zmluvu.

4. Bezpečný prevod finančných prostriedkov

Naša realitná kancelária odporúča klientom jednu z týchto troch alternatív úhrady kúpnej ceny:

  • notársku úschovu,
  • vinkuláciu finančných prostriedkov v banke
  • úschovu u advokáta

Všetky tieto tri možnosti možno určiť ako bezpečné, teda určite bezpečnejšie ako uhrádzať kúpnu cenu pred alebo pri podpise. Jednoducho nikto nikdy nevie, či daný predávajúci nemá nejaký problém, ktorý by sa mohol pretaviť do listu vlastníctva resp. problém na základe ktorého nebude možné prepísať nehnuteľnosť na kupujúceho.

4. Vklad kúpnej zmluvy na kataster

Vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností zvyčajne robíme v deň úhrady kúpnej ceny. Je potrebné spolu s návrhom na vklad odovzdať všetky potrebné prílohy - dokumenty, o ktorých vám maklér v dostatočnom predstihu povie. Poplatok za štnadardný návrh na vklad do katastra nehnuteľností je 66 EUR – lehota 30 dní od podania, v prípade autorizácie kúpnej zmluvy advokátom alebo v prípade, ak je zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice sa lehota skracuje na 20 dní od podania, poplatok za urýchlený vklad 266 EUR skráti lehotu na rozhodnutie o povolení vkladu na 15 dní od podania. Vkladové konanie končí vydaním rozhodnutia o povolení vkladu vlastníctva do katastra.

5. Odovzdanie nehnuteľnosti

Akonáhle sme úspešne ukončili všetky vyššie spomínané úkony, je posledným, ale veľmi dôležitým krokom tzv. "protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti". Štandardne pripravujeme protokolo o odovzdaní nehnuteľnosti my a do protokolu uvádzame okrem špecifikácie odovzdávanej nehnuteľnosti aj jednotlivé stavy meračov(elektrina, plyn, vody, teplo atď...), počty odovzdaných kľúčov a všetko ostatné čo je potrebné zaprotokolovať, aby sa do budúcna predišlo nepríjemným sporom.

Skutočne poslednými krokmi :) sú už len nahlásenie zmien u jednotlivých dodávateľov médií a služieb, správcovi bytového domu, zmeniť trvalý pobyt na preukaze totožnosti a nahlásiť jeho zmenu na príslušných úradoch a organizáciách a splnenie povinnosti najneskôr do konca januára nasledujúceho roka podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.


Autor článku:

Bc. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk /