Reálny zárobok v realitnej kancelárii

V nasledujúcom texte vám objasníme túto pre záujemcov najpodstatnejšiu a najčastejšiu otázku, ktorú na pohovoroch od potencionálnych maklérov dostávame. Aj keď sme sa stretli s väčšími sumami, my sami si stojíme za nižšie uvedeným textom a jeho nastavenie sme dôkladne analyzovali dlhé mesiace. Tu sú naše výsledky:

cca 500 € mesačne

Takto nízko ohodnotená pláca nemá pre makléra na plný úväzok význam. V prípade, ak by ste sa rozhodli pracovať na polovičný úväzok resp. popri inom zamestnaní, je možné, že vás táto práca časom prestane baviť, ba dokonca možno ju aj čoskoro opustíte nakoľko je to práca, ktorá si vyžaduje vysoké pracovné nasadenie.

cca 1 000 € mesačne

V prípade, že ste v realitách nový, tento príjem môžete očakávať najskôr po 2-3 mesiacoch, ale rozbehli ste sa správnym smerom. Ako firma odporúčame, aby ste sa od začiatku maximálne venovali svojim klientom a snažili sa byť im nablízku. Ďalšou podstatnou informáciou pre vás ako človeka, ktorý nemá s nehnuteľnosťami dlhodobé skúsenosti, je nechať si poradiť od starších kolegov, resp. manažéra svojej pobočky. Je veľmi dôležité venovať svoj voľný čas školeniam a dovzdelávať sa v oblastiach, ktoré vám ešte nie sú známe. V neposlednom rade nesmiete zabudnúť na dostatočný náber nehnuteľností, ktoré budú tvoriť vaše portfólio.

cca 3 000 € mesačne

Dobrý maklér, ktorý sa snaží o čo najväčšiu mieru zrealizovaných obchodov, sa k takémuto príjmu dostane približne po 1 až 2 rokoch od naštartovania svojej kariéry. Dostať sa takto vysoko je možné len vtedy, ak už máte za sebou mnoho spokojných klientov, ktorí vás ďalej odporúčajú. Je to už maklér – profesionál, ktorého vo svete realít nič neprekvapí. Takýto maklér sa pravdepodobne bude muesieť vzdať niektorých voľných sviatkov a víkendov a s plnou vervou ich investovať do klientov a samotných obchodov. Tí najúspešnejší makléri sú ozajstnou oporou pre svojich klientov a sú plne zorientovaní v konkrétnej lokalite.

cca 5 000 € a viac mesačne

Ak si maklér úspešne prešiel všetkými možnými školeniami, dokáže úspešne riešiť obchodné prípady, plnohodnotne sa postarať o svojich klientov, ale jeho príjem mu nie je dostačujúci, tak je jedinou alternatívou, ako sa dostať k vytúženým peniazom, otvoriť si vlastnú pobočku, ba dokonca sa stať riaditeľom istého regiónu. Je nutné, aby si takýto maklér vybudoval vlastnú štruktúru ľudí, ktorých bude sám manažovať a odovzdávať im svoje skúsenosti v tomto obore.