Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Základné informácie o predaji časti nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve

Pridané: 20.5.2024

Podielové spoluvlastníctvo predstavuje typ vlastníctva, kde je podiel jednotlivých spoluvlastníkov na právach a povinnostiach určený veľkosťou ich podielu. Ide o bežný typ vlastníctva nehnuteľností s viacerými vlastníkmi. V praxi sa často stretávame s nehnuteľnosťami, ktoré majú viacerých vlastníkov. Pri nakladaní so spoluvlastníckym podielom musí spoluvlastník dodržiavať zákonné postupy a rešpektovať práva ostatných spoluvlastníkov, najmä ich predkupné právo.

Tento článok sa zameriava na podielové spoluvlastníctvo, pričom rozlišujeme medzi podielovým spoluvlastníctvom a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, ktoré je možné iba medzi manželmi. Podľa § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu sa najčastejšie vyjadruje zlomkom alebo percentom.

Predaj spoluvlastníckeho podielu

Pri úmysle predať svoj podiel musí spoluvlastník najprv ponúknuť tento podiel ostatným spoluvlastníkom, ktorí majú predkupné právo. Podľa § 140 Občianskeho zákonníka, keď spoluvlastník chce previesť svoj podiel (s výnimkou prevodu na blízku osobu), musí ho najprv písomne ponúknuť ostatným spoluvlastníkom za rovnakých podmienok. Ponuka musí obsahovať všetky podmienky zmluvy, vrátane kúpnej ceny, a byť písomná, ak sa týka nehnuteľnosti.

Ak spoluvlastníci svoje predkupné právo nevyužijú, podiel môže byť predaný tretej strane. Najlepším riešením je získať písomné potvrdenie od spoluvlastníkov o nevyužití predkupného práva. Pokiaľ majú o nadobudnutie ponúkaného spoluvlastníckeho podielu záujem viacerí spoluvlastníci a nedohodnú sa na výkone predkupného práva, majú všetci spoluvlastníci právo vykúpiť prevádzaný podiel pomerne podľa veľkosti svojich podielov. Ponuka sa považuje za prijatú, keď je kúpna cena uhradená do dvoch mesiacov od doručenia ponuky.

§ 142 Občianske zákonníka

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.

Podielové spoluvlastníctvo je možné taktiež zrušiť dohodou alebo aj súdnym rozhodnutím. Možnosti zahŕňajú rozdelenie veci, vyplatenie spoluvlastníkov alebo predaj veci a rozdelenie výťažku.

Čo v prípade, ak by povinný predal svoj podiel bez toho, aby spoluvlastníka oslovil?

  • Domáhať sa na súde vydania neodkladného opatrenia - zákazu nakladania s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom predkupného práva, a v rámci katastrálneho konania žiadať prerušenie konania (§ 31a katastrálneho zákona).
  • Oprávnený z predkupného práva sa môže domáhať svojho predkupného práva (žalobou) vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe ktorá začne plynúť odo dňa, keď oprávnený mohol svoje predkupné právo vykonať po prvý krát. Spoluvlastník sa teda bude domáhať vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy, ktorou bol spoluvlastnícky podiel prevedený.
  • Domáhať sa voči nadobúdateľovi (tretej osobe), aby mu ponúkol na kúpu predaný spoluvlastnícky podiel za rovnakých podmienok, za akých ho kúpil od bývalého spoluvlastníka.

Potrebujete predať svoj podiel na nehnuteľnosti?

Sme tu pre vás! Neváhajte nás kontaktovať telefonicky na 0902 198 170 , mailom na sopko@diamondreality.sk, alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára na webovej stránke.

Prečo zvážiť odkúpenie spoluvlastníckych podielov od Diamond Reality?
  • Jednoduchý proces: Rýchly a efektívny predaj podielu na nehnuteľnosti, ktorý možno dokončiť do 24 hodín.
  • Férová cena: Naši odborníci vám zabezpečia spravodlivú a bezpečnú cenu za váš podiel.
  • Profesionálna pomoc: Skúsení realitní poradcovia vás prevedú celým procesom a odpovedia na vaše otázky.
  • Dôvernosť a diskrétnosť: Vaše súkromie je pre nás prioritou, všetky informácie budú u nás v bezpečí.

Radi zodpovieme všetky vaše otázky a poskytneme ďalšie informácie podľa potreby. Naša realitná kancelária Diamond Reality je pripravená vám pomôcť s predajom vášho podielu na nehnuteľnosti. Kontaktujte nás ešte dnes a začnite proces bez starostí.

Rezidencia Krásna