Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Zrušenie trvalého pobytu po predaji bytu

Pridané: 20.12.2021

Štandardom býva, že trvalý pobyt si bývalí vlastníci odhlásia resp. prehlásia na novú adresu už vo vlastnej réžii. Čo však v prípade, ak tak neurobili? Môžete to urobiť vy ako nový vlastník? Čo k odhláseniu týchto osôb potrebujete? Kde túto agendu vyriešite? Všetky tieto otázky zodpovieme v nasledujúcich riadkoch.

Návrh na zrušenie trvalého pobytu môže byť podaný osobne v ohlasovni pobytu príslušného mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť. Vlastník alebo spoluvlastník bytu preukáže svoju totožnosť a následne predloží písomný dokument – návrh na zrušenie trvalého pobytu občana, ktorý už nemá v predmetnom byte užívacie právo. Návrh na zrušenie musí byť podpísaný vlastníkom bytu alebo všetkými spoluvlastníkmi. Pokiaľ pri tomto úkone nebudú prítomní všetci vlastníci, na návrhu by mal byť overený podpis neprítomného spoluvlastníka. (Vzor návrhu na zrušenie trvalého pobytu nájdete na konci tohto článku).

V zmysle zákona je trvalý pobyt pobytom občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu,  ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Ako vyplniť písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu?

1, Za navrhovateľa (osoby, ktorá chce zrušiť trvalý pobyt nejakému občanovi) uveďte základné informácie v rozmedzí: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a číslo dokladu totožnosti.

2, Za občana (osobe, ktorej má byť trvalý pobyt zrušený) uveďte informácie: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu.

3, Ďalej nasleduje informácia o tom, že čestne prehlasujete, že osoba, ktorej žiadate zrušiť trvalý pobyt naozaj nemá k predmetnej nehnuteľnosti - bytu užívacie právo a zmienku o tom, že informácie v žiadosti sú pravdivé. Uvediete miesto a dátum a podpíšete sa. K žiadosti priložíte aj dokumenty potvrdzujúce oprávnenie podať návrh na zrušenie trvalého pobytu.

Po vybavení žiadosti vám budú zaslané nasledujúce dokumenty:

Prípady, v ktorých nie možné podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu:

  • vlastníkovi
  • spoluvlastníkovi
  • manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka
  • nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka
  • občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno v práve doživotného užívania v danom byte

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu (a dotyčný občan sa zároveň neprihlási k pobytu na inom mieste sám), je v takomto prípade miesto trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Ohlasovňa je túto skutočnosť povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia po dobu 15 dní, a to na úradnej tabuli v obci pobytu. V oznámení ohlasovňa uvedie aj osobné údaje občana v rozmedzí meno, priezvisko a dátum narodenia občana.


Autor článku:

MGR. LUKÁŠ SOPKO, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk /

navrh-na-zrusenie-trvaleho-pobytu.doc (79.87 kB)  Otvoriť Stiahnuť
navrh-na-zrusenie-trvaleho-pobytu.pdf (101.32 kB)  Otvoriť Stiahnuť
Rezidencia Krásna